Wanneer is het offerfeest precies?

Het offerfeest is een islamitische feestdag en wordt ook wel het Grote Feest, het feest van Ibrahim of het Schapenfeest genoemd. In Nederland kennen we het vooral als het offerfeest. Het Offerfeest is het belangrijkste feest van de islam. Met dit feest herdenkt men het grote offer dat van Ibrahim werd gevraagd, toen hij de opdracht kreeg het dierbaarste dat hij bezat, zijn enige zoon, te offeren. Het Offerfeest wordt elk jaar in dezelfde periode gevierd. Het offerfeest vindt altijd plaats op de tiende dag van de laatste maand van de islamitische kalender en ongeveer 70 dagen na de ramadan. Bekijk hieronder wanneer het offerfeest de komende jaren is:

Bekijk hieronder wanneer het offerfeest in de komende jaren is:
Offerfeest 2016 - 11 september
Offerfeest 2017 - 1 september
Offerfeest 2018 - 21 augustus
Offerfeest 2019 - 11 augustus 
Offerfeest 2020 - 31 juli
Offerfeest 2021 - 16 juni

Wanneer wordt het offerfeest in andere landen gevierd?

Het offerfeest is over op de wereld op het zelfde moment. Alle moslims vieren het offerfeest dus op hetzelfde ogenblik. 

Is het offerfeest een officiële feestdag?

In Nederland is het offerfeest geen officiële feestdag. Wel wordt alle langere tijd geprobeerd om van het offerfeest een officiële feestdag (vrije dag) te maken voor de ongeveer half miljoen Nederlandse moslims. 

Hoelang duurt het offerfeest?

De festiviteiten rond het offerfeest duren drie dagen, sommige moslims vieren het offerfeest zelfs vier dagen. Op de eerste dag is er een extra gezamenlijk gebed. 

Welke dieren worden er geslacht tijdens het offerfeest?

Tijdens het offerfeest mogen niet zomaar alle dieren worden geofferd. Alleen geiten (minimaal 1 jaar oud), schapen (minimaal 6 maanden oud), Koeien, ossen of buffels (minimaal 2 jaar oud) en kamelen (minimaal 5 jaar oud) mogen worden geofferd. Het offeren van een geit of schaap is voldoende voor één persoon. Voor alle andere dieren, koe, os, buffel, of kameel staat het offer gelijk aan 7 offers, waardoor 7 personen gezamenlijk zo een dier kunnen offeren. Wanneer het offerfeest is worden er in Nederland zo'n 55.000 tot 60.000 schapen geslacht. Een derde van het vlees is voor de armen, een derde voor familieleden en vrienden, en een derde voor jezelf.

Bekijk naast wanneer is het offerfeest ook:
Wanneer is ramadan
Wanneer is het kerst
Wanneer is het Koningsdag
Wanneer is het Pasen