Wanneer is het precies internationale vrouwendag?

Internationale Vrouwendag is een dag die in het teken staat van de strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de onderdrukking van vrouwen die nog altijd plaatsvindt. Internationale vrouwendag wordt elk jaar op dezelfde datum gevierd. Elk jaar op 8 maart. 

Sinds wanneer vieren we internationale vrouwendag?

Internationale vrouwendag werd voor het eerst in 1911 gehouden. In Nederland werd de Vrouwendag voor het eerst gevierd in 1912 gevierd. In het begin werd de Vrouwendag elk jaar op een verschillende datum gehouden. Sinds 1922 is er besloten om het jaarlijks op dezelfde datum te vieren, namelijk 8 maart. 

Waarom wordt internationale vrouwendag altijd op 8 maart gevierd?

In 1921 werd er besloten dat het beter is om de internationale vrouwendag elk jaar op dezelfde datum te organiseren. Er werd voor 8 maart gekozen omdat vier jaar eerder op 8 maart in St. Petersburg vrouwen namelijk massaal in opstand waren gekomen tegen het voedseltekort en de verschrikkingen van de oorlog. 

Wat zijn de activiteiten tijdens vrouwendag?

Er zijn tijdens internationale vrouwendag \tal van activiteiten. Zij worden er veel lezingen georganiseerd die vaak gratis zijn bij te wonen. Ook worden er speciale internationale congressen georganiseerd waar de maatschappelijke problemen van vrouwen worden besproken 


Bekijk naast wanneer is internationale vrouwendag ook:
Wanneer overgang
Wanneer is moederdag
Wanneer is vaderdag
Wanneer is secretaressedag