Wanneer is het precies Prinsjesdag?

Op Prinsjesdag leest ons staatshoofd (Koning of Koningin) de troonrede voor. In de troonrede geeft de regering aan wat het regeringsbeleid voor het komende jaar zal zijn. Prinsjesdag is elk jaar op dezelfde dag. Namelijk op de derde dinsdag in september. 

 

 

Waarom heet het Prinsjesdag?

In de 17e eeuw werden de verjaardagen van de prinsen Prinsjesdag genoemd. Vooral de verjaardag van prins van Oranje (Willem V) werd op straat door het volk gevierd. Willem V trok dan door de straat en mensen zwaaiden met vlaggetjes. Het is niet echt duidelijk waarom rond 1930 de naam Prinsjesdag is verbonden aan de viering van het parlementaire jaar. Maar misschien komt het doordat op Prinsjesdag het volk zijn aanhankelijkheid aan het Koningshuis kan tonen net als in vroegere tijden tijdens de verjaardag van Willem V. 

Waarom is Prinsjesdag op de derde dinsdag van september?

In 1815, ontstonden de Eerste en Tweede Kamer. Zij moesten samen vergaderen over de troonrede. In het begin werd dit op de eerste maandag van november gedaan. Maar veel mensen vonden dit te laat in het jaar, waardoor uiteindelijk werd besloten om dit op de derde maandag van september te doen. Na een paar jaar werd de dag weer veranderd. Veel leden van de kamer moesten namelijk op zondag al van huis om op maandag op tijd in Den Haag te zijn. En omdat zondag toen nog echt een rustdag was wilden veel leden dit niet. Om deze reden is Prinsjesdag verplaatst naar dinsdag. Dit is daarna niet meer veranderd, waardoor Prinsjesdag nog steeds op de derde dinsdag van september wordt gehouden.

Bekijk naast wanneer is Prinsjesdag ook:
Wanneer is Koningsdag
Wanneer is Bevrijdingsdag